V tejto sekcii nájdete aktuálne zloženie výboru Obvodnej Organizácie č.3 Ilava:  

Predseda: Bohumil Ištvánik   (člen SRZ od r. 1983) 

Podpredseda: Ladislav Novosád  (člen SRZ od r. 1972) – starostlivosť o čistotu vôd

Tajomník: Ing. Šedík Jozef   (člen SRZ od r.1975)

Hospodár ObO SRZč.3: Martin Kvasnica (člen SRZ od r. 1991)                                      

Člen výboru: Peter Trenčan   (člen SRZ od r. 1992) – brigádnická činnosť

Člen výboru: Mgr. Jozef Kurus   (člen SRZ od r. 2001)- práca s mládežou

Člen výboru: František Gajdošík, nar. 22.9.1967, Ladce, (člen SRZ od r.1985)

Člen KRK:     Oto Šebo   (člen SRZ od r.1984)

Člen disciplinárnej komisie (DK): Ľudovít Toman (člen SRZ od r.1987)

 

 

 

 

 

 

Dňa 5.12.2014 vo veku 57 rokov zomrel hospodár našej Obvodnej organizácie č3. Slovenského rybárskeho zväzu v Ilave

p. Anton Opat.

Anton Opat bol členom Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) od roku 1983. Od roku 2010 zastával funkciu hospodára SRZ ObO č.3 v Ilave a súčasne bol členom výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO) v Dubnici n/V.
Za svoje zásluhy v SRZ získal postupne po bronzovom a striebornom i  zlatý odznak za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“ v r. 2006.
Tonko bol pravou rukou nedávno zomrelého predsedu Libora Kvasnicu, spoločne organizovali „jarné“ rybárske preteky Obvodnej organizácie, na ktorých nechýbali ani jeho zručne vyhotovené drobné rybárske pomôcky, ako súčasť cien pre úspešných rybárov. Organizoval brigádnickú činnosť, ale predovšetkým sa staral o zarybnenie revírov Obvodnej organizácie pridelenou násadou. Bol telom i dušou rybárom a taký ostane navždy  v našich spomienkach.

Petrov zdar a česť jeho pamiatke.

 

Dňa 25.5.2014 v dopoludňajších hodinách náhle zomrel predseda našej Obvodnej organizácie č3. Slovenského rybárskeho zväzu v Ilave p. Kvasnica Libor.

 

Libor bol členom  Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) od roku 1972.

Od roku 1982, prakticky od vzniku Mestskej organizácie  (MsO) v Dubnici nad Váhom (kedy vtedajšia Miestna Organizácia (MO) získala  štatút MsO SRZ Dubnica n/V , tým, že boli vytvorené jej Obvodové organizácie (ObO) v Dubnici- ObO č.1 , Novej Dubnici – ObO č.2 a Ilave- ObO č.3), zastával funkciu člena   výboru MsO a súčasne  zastával funkciu hospodára v ObO č.3 v Ilave.

Za svoje zásluhy v SRZ získal postupne po bronzovom , striebornom a zlatom odznaku za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“  v r. 2003 roku plaketu „Za vynikajúce zásluhy v rybárstve“, ktorú udeľuje Rada SRZ.

Od roku 2010 zastával funkciu predsedu SRZ ObO č.3 v Ilave a súčasne funkciu prvého podpredsedu MsO v Dubnici n/V , kde bol vlastne pravou rukou predsedu MsO.

V roku 2013 mu bolo udelené  najvyššie zväzové vyznamenanie „Čestný člen SRZ“.

Má zásluhy na výstavbe a spustení samospádom rybníka Tunežice v r. 1987 - jedného z najkrajších revírov ObO č.3 i zásluhy na chode revíru „ štrkovisko v Ilave.“ 

Predovšetkým však má veľké zásluhy na „chode“ a fungovaní celej Ilavskej ObO č.3.

 

Česť jeho pamiatke.

 

 

TOPlist